gr_kaa_audh.jpg (21964 bytes)

Audhild, Kåre og Greta.

gr_kjelk.jpg (30242 bytes)

Greta med ny kåpe og  kjelke i 1950